Establim un diàleg continu amb el nostre client, amb un únic interlocutor que lidera totes les fases del projecte i garanteix una bona coordinació entre els diferents professionals que intervenen en la reforma.

Cada projecte i client són diferents, però establim una metodologia de treball que dividim en dues fases:

Facebook Facebook Twitter
© 2010 Creanousespais.com | Text legal Idioma: català · castellà